Методична робота

Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

1.      Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2.       Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Консультації для педагогів заплановані за таким розподілом:

·         для педагогів закладу (тематика консультацій - «Принцип особистісно-орієнтованої системи виховання»; «Портфоліо дошкільника –як інструмент комплекмної діагностики»; «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу»; «Сучасні підходи до навчання дітей грамоти»; «Конструювання як самостійний вид діяльності»);

·         для музичних керівників (тематика консультацій - «Оптимізація здоров’я дітей на музичних заняттях»; «Розвиток вокальний навичок»; «Роль класичної музики у розвитку сприйняття навколишнього смвіту»); 

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі форми методичної роботи:

·         Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

·         Tеоретично - практичниі семінари;

·         Cемінари-практикуми;

·         Колективні перегляди занять.